Lokaler inom Campus Gamla Torget

Campus Gamla Torget sträcker sig från Gamla Torget ned till Kvarteret Munken vid Svandammen. Intendenturen är en serviceenhet som servar institutioner och enheter vid Campus Gamla Torget. 

För att se campusområdets bokningsbara lokaler, klicka på "Lokaler och bokning" i den vänstra menyn här intill. 

Bild på Gamla Torget och en kvinna som cyklar

Studentlokaler

Studieplatser, lärosalar och grupprum finns på dessa adresser inom campus Gamla Torget:

Badhuset - Entré från Gamla Torget 6, Östra Ågatan 19 samt Klosterparken

Riddartorget - Entré från Trädgårdsgatan 1

Trädgårdsgatan 7E

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket – Entré från Slottsgränd 3

Munken hus 2 – Entré från Västra Ågatan 26

Munken hus 4 – Entré från Trädgårdsgatan 20

Pausrum

Lunchrum med mikrovågsugnar och diskmöjligheter finns i Badhuset (våning 6) samt i Munken hus 2 (bottenvåning).

Varu- och kaffemaskiner finns i Badhuset (våning 3 utanför Lewinsalen samt våning 6 i studentköket), Trädgårdsgatan 7E (våning 3) samt i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (bottenvåning).

Förtäring är förbjuden i samtliga lärosalar och i de tysta läsesalarna på campus.

Senast uppdaterad: 2022-05-02