Utskrifter, kopiering och skanning


Alla campusområden vid Uppsala univeristet använder sig av ett och samma system - eduPrint - för utskrifter, kopiering och skanning för studenter. 
För att komma igång med eduPrint, följ guiden på Studentservice hemsida: https://www2.uu.se/student/it-for-studenter/utskrifter-kopiering-och-skanning

Vid problem, frågor och felanmälan gällande eduPrint ska du som student vända dig till Servicecenter: 
Mailadress: servicedesk@uu.se eller telefon 018-471 44 00.
 

Senast uppdaterad: 2021-11-25