Brand och säkerhet

Att ha kännedom om huset och dess utrymningsvägar kan vara avgörande vid en krissituation.
I entrén till samtliga lokaler finns en utrymningsplan placerad som informerar om var brandsläckare, brandfiltar och gällande återsamlingsplats finns. Det är ett egenansvar att ta del av utrymningsplanen.
 

Tänk på att aldrig blockera en nödutgång eller utrymningsväg. Är en utrymningsväg blockerad, var vänlig och meddela Intendentur (helpdesk@gamlatorget.uu.se) eller receptionen detta. 

Vid nödsituation

Om utrymningslarm ljuder, lämna byggnaden i lugn takt och bege dig till närmaste återsamlingsplats. Stå ej kvar intill byggnaden då röddningstjänsten behöver ha fri väg hela vägen fram. Invänta besked från räddningstjänsten innan ni går in i lokalerna igen. 

Vid brand
  1. Varna omgivningen
  2. Rädda, men ej vid fara för eget liv
  3. Larma 112
  4. Släck branden om möjligt
  5. Stäng in branden
  6. Använd aldrig hiss, ta alltid trapporna
  7. Utrym till återsamlingsplats

Första hjälpen

Vid campus Gamla Torget finns totalt 13 hjärtstartare utplacerade i entréerna till alla byggnader. Samtliga är skyltade med symbolen här till höger. 

Receptionen på Östra Ågatan 19 och studentexpeditionen i Kv. Munken tillhandahåller plåster, sårtvätt vid behov. Tyvärr finns ej mediciner mot allergi, huvudvärkstabletter eller smärtstillande. 

Polis, väktare och sjukvård

Polis

Vid akuta ärenden ring 112
Ärenden som inte är av akut karaktär ring 114 14

Personsäkerhet

Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring 018-471 25 00 (universitetets larmnummer, dygnet runt) och begär assistans av campusväktare.

Var beredd att uppge följande:
Ditt namn
Plats (Uppsala universitet, institution/motsv. och adress)
* Vi behöver väktarstöd omgående på grund av...
* Ett telefonnummer där du kan nås (direktnummer)

Sjukvård

Vid akuta tillbud: 112
Sjukvårdsupplysningen:1177
Akademiska sjukhuset: 018-611 00 00

Senast uppdaterad: 2022-05-02