Diskus Digitala Informationsskärmar

Diskus - Digitala Informationsskärmar
 

Diskus- Digitala Informationsskärmar/campusskärmar är ett gemensamt system för Uppsala Universitet. Alla deltagande campus har en campusansvarig för diskus.
De digitala skärmarna är en kanal med information där universitetet är avsändaren och målgruppen är studenter,anställda och andra besökare. Skärmarna är inte till för att externa företag eller organisationer skall kunna marknadsföra sig. Informationen anpassas efter målgrupp och vart skärmarna är placerade.

Vill du ha upp information på Campus gamla torgets skärmar?
Skicka en e-post till diskus@gamlatorget.uu.se