Intendenturen Gamla Torget

Intendenturen är servicenavet ut mot institutionerna vid Gamla Torget.
Vi har elva fastigheter som vi ansvar för och över 350 anställda att ge den bästa servicen till.

Vidtagna åtgärder gällande Covid-19

Åtgärder

Från och med den 20/10 har följande åtgärdet gjorts på campus Gamla Torget. 

  • Alla Mikrovågsugnar avstängda 
  • Stängt Gamla Torget 3
  • På söndagar är hela campuset stängt för studenter
  • Alla läsesalar är "Tystla läsplatser".
  • Utglesning av platser
  • Klistermärken på golv
  • Handsprit finns i alla entréer

Intendenturen på Campus Gamla Torget

Intendenturen på Gamla Torget hjälper till med interna praktiska ärenden, såsom möblering, nycklar, accesser, post och paket, AV i undervisningssalar, felanmälan, brand och säkerhet

Intendenturen har personal på plats från klockan 07:00 - 16:00 Måndag till Fredag
Vid akuta ärenden kan man ringa 018-471 66 90

Intendenturen är navet ut mot institutionerna. Vi har elva fastigheter runt om i centrala Uppsala. Vi utgår alltid från Gamla Torget. Intendenturen kan besökas på plats på Gamla Torget 3 plan 4. 

Har du glömt Campuskortet?
Alla institutioner har några stycken lånekort som de förfogar över. Fråga på din institution först. Är alla korten utlånade så kan besöka oss på intendenturen och få låna ett kort.

Har du förlorat ditt campuskort? Prata med personalen i receptionen på Östra Ågatan 19 så får du hjälp hur du går tillväga.