Intendenturen Gamla Torget

Intendenturen är den sammanhållande administrativa delen för hela campusområdet, speciellt sköter man servicen i de gemensamma lokalerna.

Vaktmästeriet vid Gamla Torget hjälper till med interna parktiska ärenden, såsom möblering, nycklar, accesser, post och paket samt ljud och Video-tekniken (AV) i våra undervsiningslokaler. Vill du som besökare felanmäla eller ha hjälp med något i lokalerna kontakta receptionen, på entréplan Gamla torget 6, så för vi ärendet vidare. 

För akut hjälp med AV-utrustning i samband med undervisning ring; 018-471 34 45

Icke akuta ärenden kontakta; helpdesk@gamlatorget.uu.se 

Vaktmästeriet är bemannat mellan 7-16 måndag till fredag. Vaktmästeriets telefon; 471 6690 är bemannad 8-16 måndag till fredag. 

För hjäp med frågor gällande IT maila. it-support@gamlatorget.uu.se eller ring anknytning  471 3338 vid akuta ärenden. Detta gäller endast anställda på IBF, Statsvetenskapliga insitutionen och Juridiska instiutionen.

Anställda på Freds & Konfliktforskning & IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vänder sig till servicedesk@uu.se eller anknytning 471 4400 för IT-ärenden.

Intendenturens besöksadress är Gamla Torget 5, 1 tr, i den gula byggnaden till vänster på bilden.

För att hitta på Campus Gamla torget använd gärna Mazemap och sök efter din lokal.