Bokning av lokaler vid Gamla Torget

Disputation i BrusewitzsalenBrusewitzsalen

Campus Gamla torget har tre hörsalar och ett flertal mindre seminarierum, alla med modern AV-utrustning. Den största av våra hörsalar, Brusewitzsalen, med ingång Östra Ågatan 19, har plats för 157 personer. Här sker de flesta av disputationerna vid vårt campus.

Bokning av våra lokaler

Intern bokning

Interna bokningar för Uppsala universitet sker alltid via respektive insitutions bokningsansvariga.

Studenter kan boka vissa av våra seminarierum i Badhuset och i kvarteret Munken via bokningsverktyget Timeedit.

Extern bokning

Vid intresse att hyra någon av våra lokaler, skicka förfrågan till Campus Gamla Torgets helpdesk - helpdesk@gamlatorget.uu.se


Använd gärna Mazemap för att hitta och söka efter lokaler vid Campus Gamla Torget.