Eduroam

Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som utvecklats för den internationella forsknings-och utbildningsvärlden. Eduroam ger studenter, forskare och personal tillgång till internet. Anställda och studenter vid Uppsala universitet kan använda det trådlösa nätet eduroam, så länge de har ett giltigt anställd- eller studentkonto på Uppsala universitet.

eduroam

UU-guest - gästnätverket

Som besökare och gäst vid Uppsala Universitet kan du använda dig av det trådlösa nätverk som heter UU-Guest. Du kan koppla upp dig mot det nätverket överallt i Universitetets lokaler där Wifi-access finns.

I guiden nedanför ser du hur du skall gå tillväga för att koppla upp dig mot nätverket. Det finns även lathundar i Campus Gamla Torgets lärosalar hur man kopplar upp sig. När du kopplat upp dig mot UU-guest är du uppkopplad i 24 timmar. 


 

Anslut till UU-Guest

1. Följande inloggningsfönster visas automatiskt när man ansluter till det UU-guest. Om inloggningfönstret inte kommer upp, öppna ett nytt webbläsarfönster.
​Klicka på Create new account för att skaffa dig ett 24-timmarskonto.

UUGuest

2. Skriv in ditt förnamn och efternamn samt ditt mobilnummer. Internationella mobil­num­mer skrivs in med +CC. Klicka sedan på Register.

UUguest2

3. Du får nu ett SMS med användarnamn och lösenord.

4. Ange dessa i fönstret som visas och klicka på Sign in.

Acceptera Guest user Policy.Du har nu tillgång till Internet i 24 timmar.

Senast uppdaterad: 2021-12-06