UIT Gamla Torget

UIT Gamla Torget tillhör det universitetsgemensamma IT-stödet som finns på alla campusområden. Läs mer om UIT och deras service på Medarbetarportalen.

Kontaktuppgifter: 
E-post: itsupport@uu.se
Telefon: 018-471 44 00

Besöksadress: Gamla Torget 6. 

Senast uppdaterad: 2022-03-23