Digitala Informationsskärmar

Digitala Informationsskärmar (Diskus-skärmar)
 

Diskus- Digitala Informationsskärmar/campusskärmar är ett gemensamt system för Uppsala Universitet. De digitala skärmarna är en kanal med information där universitetet är avsändaren och målgruppen är studenter, anställda och andra besökare. Informationen anpassas efter målgrupp och vart skärmarna är placerade.

Vill du ha upp information på Campus gamla torgets skärmar? Maila till diskus@gamlatorget.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-02-14