AV-utrustning

AV innefattar den fasta tekniska utrustning som finns i undervisningssalarna på campus Gamla Torget. Ytterligare kringutrustning finns att boka i receptionen.

Utrustningen i undervisningssalarna supportas av personal på Intendenturen vardagar fram till 16:00. Egen medhavd utrustning supportas ej av Intendenturens personal.
Intendenturens personal har ej behörighet att supporta program som Zoom, Skype, Teams eller Powerpoint. 

Vid support på plats i undervisningssalen ring: 018-471 3445.
Intendenturen erbjuder instruktion och genomgång av utrustning i undervisningssalarna, maila helpdesk@gamlatorget.uu.se

Zoom
Känner du dig osäker på hur man använder zoom? Lär dig mer genom att delta i någon av Universitetets Zoom-kurser.


Utrustning att låna

Kringutrustning för utlåning finns i receptionen på Östra Ågatan 19. Utrustningen bokas genom att kontaka Receptionen via telefon eller mail. Efter avslutad undervisning skall utrustningen återlämnas i receptionen. 

Utrustning som finns att boka i Receptionen:

Logitech conference cam connect


Perfekt för mindre e-möte när 2-5 personer deltar.
Mikrofon, kamera och högtalare i ett med en liten lättmanövrerad fjärrkontroll som sitter på fronten. Ansluts med USB-kabel till dator.

Logitech Meetup cam
E-möteskamera monterad på en vagn, fungerar för sällskap större än 5 personer. Ansluts med USB-kabel till dator. Kan endast användas i lokaler/undervisningssalar vid Gamla Torget 6/Östra Ågatan 19 eller Teatrum. 


 
Portabel Tv-Skärm med Conference Cam
55"skärm på rullbart stativ. Har en Logitech meetup conference cam för använda till zoommöten. Kan endast användas i lokaler/undervisningssalar vid Gamla Torget 6/Östra Ågatan 19. 


Mikrofoner
Fasta och bärbara mikrofoner finns i tre hörsalar vid Gamla Torget, Brusewitzsalen 3312, Lewinsalen 3576 samt Ostromsalen 4573. I dessa salarn finns även fast hörslinga. S.k. Catchbox finns i Brusewitz-, Ostrom- och Lewinsalen. 

De trådlösa mikrfonerna skall sättas tillbaka i laddstationerna efter avslutat pass.

Datorer
Det finns tio presentationsdatorer för utlåning i receptionen, fem tillhör Juridiska institutionen, fyra tillhör Statsvetenskapliga institutionen och en tillhör Freds- och konfliktforskning. Bokning av dessa sker via receptionen, där de även hämtas ut och återlämnas efter avslutat pass. 

Obs! Det är ej tillåtet att överlämna datorn till efterkommande kollega som ska undervisa utan att meddela receptionen om detta. Du som hämtat ut datorn är ansvarig för den till dess den återlämnats i receptionen. 

Övrigt
Det finns sex laserpekare för utlåning i receptionen samt en konferenstelefon och en portabel hörslinga. Dessutom finns en vagn med högtalare och extra mikroner att låna. 
 

Senast uppdaterad: 2022-08-30