Institutioner och enheter vid Campus Gamla Torget

Institutioner vid Gamla Torget

Campus Gamla Torget består av sex enheter och institutioner alla belägna mycket centralt i staden samt det fakultetsöverskridande forskningsnätverket
Uppsala Forum för fred, demokrati och rättvisa.

Institutionen för freds- och konfliktforskning
Juridiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen


Institut vid Campus Gamla Torget

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier - IRES
Institutet för bostads- och urbanforskning


Övriga enheter

Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket