Institutioner och enheter vid Campus Gamla torget

Campus Gamla Torget består av sex enheter och institutioner alla belägna mycket centralt i staden samt det fakultetsöverskridande forskningsnätverket Uppsala Forum för fred, demokrati och rättvisa.

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier - IRES

Institutet för bostads- och urbanforskning

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Juridiska institutionen

Statsvetenskapliga institutionen

Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket