Institutioner och enheter vid Campus Gamla Torget

Campus Gamla Torget sträcker sig från Gamla Torget ned till Kvarteret Munken vid Svandammen. Intendenturen är en serviceenhet som servar institutioner och enheter vid Campus Gamla Torget. Dessa institutioner och enheter är:


Institutionen för freds- och konfliktforskning

Juridiska institutionen

Statsvetenskapliga institutionen

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier - IRES

Institutet för bostads- och urbanforskning

Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket

Vid campus Gamla torget finns även det fakultetsöverskridande forskningsnätverket Uppsala Forum för fred, demokrati och rättvisa.

Senast uppdaterad: 2022-09-06