Campus Management

The Campus Management is the service hub for the departments gathered at campus Gamla Torget. We manage eleven properties and provide service for over 300 employees.

Sommaröppettider hos Intendenturen

Vaktmästeriet är bemannat vardagar 08–16 hela sommaren. Beroende på bemanning och övriga arbetsuppgifter kommer snabbheten i vår service att variera under sommaren. 

Postrutiner och paketutlämning

Under veckorna 26 – 32 hämtas/lämnas internposten av Gemensam Service på Segerstedt på tisdagar och torsdagar.

Internt på campuset görs en postvända per dag under hela sommaren, beroende på bemanning och övriga arbetsuppgifter sker postutdelningen varierat under dagen.

Paketutlämning sker i receptionen måndagar och onsdagar klockan 13-15. Ring vaktmästeriet när du vill hämta ditt paket så möter vi upp dig i receptionen. 

Nyckelutlämning

Nyckelutlämning sker tisdagar och torsdagar klockan 13-15 hos intendenturen på Gamla Torget 3, våning 4. 

Intendenturen på Campus Gamla Torget

Intendenturen på Gamla Torget arbetar med gemensamma funktioner för de institutioner/motsvarande som finns inom campus. Dessa funktioner är bland annat lokaladministration, lokaldrift, säkerhetsfrågor, AV- och videokonferensteknik, teknisk/fysisk arbetsmiljö samt övriga servicefrågor. 

Intendenturen är bemannad Mån-Fre 07:00 - 16:00. 
Alla ärenden, förfrågningar och beställningar skickas till e-post: Helpdesk@gamlatorget.uu.se.
Vid akuta ärenden ring: 018-471 66 90.
 

Last modified: 2022-08-01