Intendenturen Gamla Torget

Intendenturen är servicenavet ut mot institutionerna vid Gamla Torget.
Vi har elva fastigheter som vi ansvar för och över 350 anställda att ge den bästa servicen till.

Välkommen till Campus Gamla Torget, med en 400-årig historia mitt i hjärtat av Uppsala!

Vårt vackra campus ligger i hjärtat av Uppsala, här bedrivs forskning och undervisning av hög kvalité och med stor ämnesbredd. Till skillnad från ett traditionellt campus finns Campus Gamla torget utspritt i olika byggnader längsmed Trädgårdgatan det så kallade kvarteret Munken, Slotts Gränd, vid Riddartorget och runt Gamla torget, Östra Ågatan samt Klostergatan.

Inom våra lokaler ryms en rik universistetshistoria och några av byggnaderna har använts av Uppsala universitet för forskning och undervisning i mer än 400 år! Här kan nämnas Skytteanum med det karaktäristiska valvet i skuggan av Uppsala Domkyrka och Oxenstiernskahuset från 1600-talet, som blev Sveriges första akademiska sjukhus 1708! Vi har också verksamheter i det gamla centralbadhuset, byggt 1911.

Postadress Box 514, 751 20 Uppsala

Bilden visar detalj av Uppsala stads äldsta tryckta tapet som finns i ett av kontoren på campus.